Geschiedenis

80 jaar “De Jeugd Ontwaakt” Bost

 

Bost is gelegen ten zuidoosten en aan de rand van de stad Tienen, op de

weg naar Hannuit. De gemeente bestond uit twee delen: Bost-centrum en

Spannuit, gelegen aan de poort van de stad Tienen.

Spannuit dankt zijn naam aan een afspanning die onderdak verleende

aan reizigers die ’s avonds, met paard en kar voor de gesloten poorten

van de stad stonden.

Bost was een gehucht van Hoegaarden en werd op 30 december 1883

bij Koninklijk Besluit zelfstandig verklaard.

 

Bost hoorde toe aan de bisschop van Luik, die er allerlei goederen

bezat, o.a. een villa gelegen op de weg naar Goetsenhoven en “Bruul”

genaamd, en een watermolen “Bellecom” gelegen aan de grens van

Overlaar (1515). De Mutsenberg was een gekende en gevreesde

plaats (1340). Hier werden de ter dood veroordeelden van Tienen

opgehangen. Ook was er in deze omgeving een Leprozerie (1669).

 

In 1970 besloot de gemeenteraad, na veel discussies, tot een vrijwillige

fusie met Tienen.

 

De toneelkring “De Jeugd Ontwaakt” van Bost werd gesticht

in de zomer van 1931 door enkele vrienden. Op 1 december 1933

werden de statuten opgesteld en ondertekend door de bestuursleden

met als voorzitter Maurice Thiry, secretaris Theo Uyttebroeck,

schatbewaarder Maurice Denis, boetmeester Albert Hoebrechts en

de leden René Thiry, René en Achille Preuveneers.

 

De kring was gevestigd in het vroegere café van Achille Preuveneers

aan de kerk, waar een zaal was bijgebouwd voor de opvoeringen.

 

Op 1 september 1935 werden de statuten gelezen en goedgekeurd

door de toenmalige burgemeester Jan Vandenhoeck.

 

Tweemaal per jaar werd er een concert gespeeld in de maand november

en later op het seizoen in de maand mei. De regie lag in handen van

de voorzitter Maurice Thiry. Zo een “concertavond” was samengesteld

uit openingsliederen, een éénakter met een traantje en na de pauze

alweer enkele liedjes om dan de avond te eindigen met een humoristische

éénakter. De toneelgroep speelde gemengd tot ergernis van de pastoor

die luidkeels protesteerde en met bedreigingen tekeer ging.

Tijdens de oorlogsjaren 1942 vierde de kring haar 10-jarig bestaan

En voerde voor de eerste maal een drieakter op, “Wees Gegroet”

Van Frans Denis. In 1946 verbouwde de eigenaar de zaal tot twee

woningen. “De Jeugd Ontwaakt” werd in een diepe slaap gedompeld.

 

In 1950 bouwde Kamiel Janssens een zaal achter zijn café op de

Hannuitsesteenweg. “De Jeugd Ontwaakt” ontwaakte een tweede

maal met een deel van de oude garde, aangevuld met heel wat

nieuwelingen. De zaal was heel wat ruimer dan de vorige en bood

plaats voor 250 personen. In 1956 werd er een balkon gebouwd,

waardoor er nog eens 50 zitjes bijkwamen. Het 25-jarig bestaan

van de kring werd gevierd in 1956 met de inrichting van een

toneeltornooi en een Vlaamse Kermis. De beste kringen van het land

stuurden hun kandidatuur voor deelname.

 

In 1952 kreeg de kring op het Provinciaal Tornooi voor toneelkringen

te Leuven de premie van de 3de afdeling.

Eind 1962 moest de eigenaar de zaal sluiten om veiligheidsredenen.

De zaal werd verhuurd aan de verffabriek Gallic als opslagruimte.

Ook de parochiezaal kreeg dezelfde bestemming.

En weer werd de ijverige toneelkring tot een verplichte rust gedwongen.

Maar voor de derde maal ontwaakte “De Jeugd” en dit maal opnieuw

onder de kerktoren in café De Toekomst, waar enkele goede vrienden

de opslagruimte achter het café verbouwden tot de huidige toneel- en

feestzaal. De promotors van dit gigantisch werk waren Laurent Loozen,

Willy Charles, Gustaaf Preuveneers, Frans Vangramberen en de gebroeders

Jean en Maurice Claeskens. Na het voltooien van de werken werd in 1974

Een nieuw bestuur samengesteld met Georges Billen als voorzitter.

 

In 1977 nam Willy Preuveneers het voorzitterschap over tot 1980.

Willy Preuveneers werd opgevolgd door Rik Botermans.

Daarna werd de fakkel overgedragen aan Maurice Claeskens, die het

voorzitterschap verzorgde tot het jaar 2000, Willy Lagnenus tot 2003

en Carl Eykens tot 2004.